Investování, které je regulováno v celé EU

Způsobů, jak investovat, se dnes nabízí všem zájemcům velmi mnoho. Soukromé investice mívají spoustu různých podob a forem a samozřejmě jsou spojeny s různými výnosy a také s různými riziky. Jednou z investic, které sice nejsou veřejnosti příliš známé, a tudíž mohou vzbuzovat určité pochybnosti, jsou takzvané opce, do kterých se investuje prostřednictvím takzvaného binárního obchodování.

Bezpečné a regulované investice

Binární obchodování zprostředkovává investice do takzvaných opcí odvozených od různých podkladových aktiv (například od kurzů měn, akcií nebo burzovních indexů). Tento způsob investování s sebou sice přináší určitá rizika, avšak na druhé straně je legislativně regulován nejenom v České republice, ale také v celé Evropské unii. Tyto investice, respektive chování brokera tedy podléhá regulaci a dohledu nejenom ze strany ČNB.