Moje babička byla bohyně

Vykouzlit tolik radosti při zakousnutí se do jakéhokoli jídla od mé babičky, to vážně uměla jen ona. Dodnes vzpomínám na její odchod jako na velmi bolestivý. Trápí mne spousta nevyřčených slov a spousta nevykonaných skutků a naopak také těch, kterých bylo zbytečně mnoho. Neoddiskutovatelné prostě je, že moje babička věděla o kuchyních úplně všechno, byla to prostě taková vařící bohyně. Moc se mi po ni stýská.

Děda na úklid moc nebyl

Představit si mého dědu uklízet, to je snad mnohem snazší si představit, že našeho psa naučím lézt po stromech. Nebo je to spíš úkol, na který by si netroufl ani ten nejlepší učitel, cvičitel, trenér a instruktor. Jenže proč to tak bylo? Když byl malý, musel za svého mladšího bratra uklízet každý den ušmudlanou kuchyni a právě díky tomu si k úklidu vybudoval naprostou averzi. Babička ho i přes to měla nesmírně ráda.