Příroda a přírodní moudrost zná naši budoucnost

V toto heslo věřili dávní západoevropští a jihoevropští obyvatelé. Věřili v přírodní moudrost, v její nezměrnou sílu a magičnost. Věřili ve věčný koloběh života a v to, že v přírodě se skrývá i jejich budoucnost. Proto k ní chovali bezbřehou úctu a pokoru. Nejvíce zasvěceni matce Zemi byli jejich kněží – mystičtí druidové. Právě oni vytvořili, a věděli jak využívat, Keltský horoskop.

Stromy jako střed všeho dění

Nejdůležitější ze všeho byly pro ně stromy. Ty měli nejvíce spojeny s duchovnem a tajemnem přírody. Byli to pro ně dávní mudrcové žijící stovky let. Stromy pro ně byly nejvíce inspirativní z celé přírody. To je právě typické pro keltský horoskop. obsahuje na jedenadvacet výhradně stromových znamení.