Realizujete výstavbu sportoviště ve Vašem městě

Patříte k hlavním organizátorům výstavby moderního sportoviště pro žáky i a II. stupně ZŠ ve Vašem okresním městě. V rámci přípravy plánu na výstavbu jste oslovili několik podnikatelů, kteří podnikají Ve Vašem městě. Oslovili jste je s žádostí o spolupráci na výstavbě nejen z důvodu materiálního, ale především finančního. Mnozí z oslovených podnikatelů svoji podporu přislíbili a smluvně stvrdili.

Jak vyjádřit dvé díky.

Rádi bychom Vás informovali o jedné z možností, která je efektivní metodou jak informovat občany města o sponzorech, kteří se podíleli na výstavbě sportoviště. Slyšeli jste o možnosti pořídit si reklamní vlajky.